Valorile noastre

Valorile noastre contribuie la dezvoltarea conceptului de multidisciplinaritate în abordarea diagnostică si terapeutică a disfuncțiilor cranio-cervico-mandibulare.

SRSATM desfășoară activități de formare și actualizare a specialiștilor care interferează cu acest segment prin prisma profesiei.

SRSATM pune la dispoziția publicului informații privind recunoașterea factorilor de risc, a mecanismelor compensatorii asociate disfuncțiilor ATM, cu obiectivul principal de a conserva funcția și de a preveni recidivele.

Activitățile SRSATM se desfășoară atât în domeniul clinic cât și în cel de cercetare.

Acestea sunt valorile care animă activitatea SRSATM.