Participări

Screening

SRSATM a inițiat un program de screening pe populația generală, cu următoarele obiective:
- identificarea subiecțiilor cu disfuncții ATM,
- identificarea factorilor de risc implicați în sindromele cranio-cervico-mandibulare,
- informarea corectă a populației cu risc pentru disfuncțiile mai sus menționate,
- implementarea unor strategii terapeutice specifice,
- implementarea programelor de prevenție.