Societatea Română de Studiu al
Articulației Temporo-Mandibulare

Cum devin membru

Cum devin membru

CALITATEA DE MEMBRU

Conform art. 12.4 din Statut, membrii SRSATM pot fi: membri activi și membri simpatizanți.

2.2. Poate deveni membru activ al Asociaţiei orice persoană, indiferent de sex, naţionalitate, apartenenţă politică sau credinţă religioasă, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

2.2.1 este licențiată în unul din următoarele domenii:

a) fiziokinetoterapie/balneofiziokinetoterapie și recuperare (absolvenți și licențiați ai Universităților de Medicină și Farmacie sau ai Facultăților de Medicină și Farmacie);
b) medicină generală, cu specializare în chirurgie maxilo-facială, neurologie, O.R.L., oftalmologie, medicină fizică și reabilitare, ortopedie, neurochirurgie și imagistică;
c) medicină dentară/stomatologie (cu toate specializările aferente);
d) tehnică dentară;
e) psihologie.

2.2.2. a publicat, în reviste științifice cotate internațional, sau a prezentat, la manifestări științifice de profil, cu participare internațională, lucrări, studii sau cercetări din domeniul de interes și activitate a SRSATM;

2.3. Membri simpatizanți pot fi profesioniștii care îndeplinesc condițiile de studii academice stipulate la pct.12.1.

2.4. Calitatea de membru al Asociaţiei se dobândește în următoarele condiții:

a) se transmit Consiliului Director, în format fizic sau electronic, următoarele documente: – copie după actul de identitate; – Curriculum Vitae (la secțiunea Activitate științifică, obligatoriu link spre revista/volumul în care a fost publicat articolul relevant domeniului de studiu al SRSATM); – adeziunea; – dovada studiilor conform art. 12.1.; – orice alte dovezi care să susțină activitatea de cercetare pe domeniul de interes al SRSATM;
b) dosarul depus va fi soluționat în cel mult 5 zile de la data înregistrării, urmând ca solicitantul să primească în cel mult 10 zile calendaristice un răspuns în acest sens.

2.5. Drepturile și obligațiile membrilor activi și simpatizanți sunt descrise la art. 13, 14 si 15 din Statut.

2.6. Membrul admis este obligat să se informeze cu privire la Statutul și Regulamentul de Organizare și Funcționare a SRSATM la sediul și/sau pe site-ul acesteia.

2.7. Încetarea calității de membru are loc în următoarele condiții:

a) retragere, caz în care membrul depune o notificare scrisă, cu 30 de zile înainte de data de la care nu mai dorește să fie membru al asociației. Cotizația achitată pentru anul în curs nu se restituie;
b) excludere;
c) deces.

Cerere de adeziune

Toate campurile sunt obligatorii

Date de contact

Adresa

Cartea de identitate