Declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene.

Am fost informat(ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor mele și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Am fost informat(ă) că datele cu caracter personal urmează să fie prelucrate și stocate în cadrul Societății Române de Studiu al Articulației Temporo-Mandibulare doar în scopurile prevăzute de legislație în ceea ce privește calitatea mea de membru.

Am fost informat(ă) că prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în scopul intereselor și drepturilor ce decurg din calitatea de membru.

Am fost informat(ă) că datele mele cu caracter personal sunt comunicate autorităților publice precum și altor instituții abilitate (ex.: ANAF, ANFP, A.N.I. la solicitarea instanțelor judecătorești sau organelor de cercetare penală).

Am fost informat(ă) că în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter personal, am obligația de a aduce la cunoștința operatorului, respectiv Societatea Română de Studiu al Articulației Temporo-Mandibulare orice modificare survenită asupra datelor mele personale.

Am fost informat(ă) că am dreptul să îmi retrag consimțămâtul în orice moment printr-o cerere scrisă, întemeiată, datată și semnată depusă la sediul Societății Române de Studiu al Articulației Temporo-Mandibulare, exceptând cazul în care prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în legătură cu raportul de muncă/serviciu.

În consecință, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea, transmiterea și stocarea datelor cu caracter personal în cadrul Societății Române de Studiu al Articulației Temporo-Mandibulare.