Cine suntem

Articulația temporo-mandibulară (ATM) este complexul articular implicat în realizarea unora dintre cele mai sofisticate funcții ale speciei umane, funcții primare cu rol de menținere (biologică și socială) a speciei – supt, masticație, deglutiție, fonație –, prin urmare nu își poate permite vreun moment de odihnă. Complexitatea ei structurală și funcțională a suscitat interesul comunităților științifice internaționale, fiind totodată și subiect de dispută între diverse specialități medicale și nu numai.

Pe plan internațional, în ultimii 20 de ani s-a ajuns totuși la un consens: abordarea fiziologiei și patologiei articulației temporo-mandibulare se poate realiza corect și eficient numai într-o echipă multidisciplinară, în care fiecare specialitate își aduce viziunea și împreună elaborează cel mai adecvat demers terapeutic, pentru cuprinderea tuturor aspectelor implicate. S-au creat societăți de studiu, s-au realizat cercetări, algoritmi de diagnostic și tratament (care permit personalizare în funcție de pacient).

Ne alăturăm și noi acestei convingeri că doar multidisciplinaritatea poate duce la cel mai bun rezultat și vă anunțăm cu mândrie că s-a înființat Societatea Română de Studiu al Articulației Temporo-Mandibulare (SRSATM), prima organizație de acest fel din România.

Membrii fondatori aparțin unor specialități diverse (Medicină Dentară, Fizioterapie, Psihologie și Logopedie) și așteaptă cu deschidere alăturarea altor specialiști, din domenii diverse, dar cu aceleași interese.

Activitatea SRSATM vizează patru domenii majore:

- Screening (pe populația generală, pe populații specifice)
- Informare – a populației generale, a unor categorii profesionale susceptibile de patologia ATM
- Întocmirea și validarea unor instrumente de evaluare multidisciplinară – în acord cu criteriile internaționale în domeniu
- Cercetare – realizarea și publicarea de studii.

Suntem deschiși colaborării, prin urmare invităm pe toți cei interesați sau dornici să se implice în demersurile SRSATM să ne contacteze.